h1

Nogle administrative ændringer

Finn Schwarz’ brev af 30.6.2010.

Mosaisk Trossamfund har i et brev til medlemmerne af 30.6.2010 orienteret om, at menighedens generalsekretær er fratrådt efter en arbejdsmiljøundersøgelse, som ifølge det oplyste ser ud til at være foretaget i stor hast, begrundet med et stort sygefravær på menighedens kontor i juni måned 2010. Hvorfor? Spørgsmålet hænger i luften!

Medlemmer får ikke spørgsmålet besvaret i brevet, der er underskrevet af formanden, men udsendt på hele repræsentantskabets vegne.


I brevet til medlemmerne hedder det blot lapidarisk:

“Jeg skal på Repræsentantskabets vegne orientere om situationen på troessamfundets kontor.
I juni måned har der været et betydeligt sygefravær på vores kontor, og derfor har
repræsentantskabet foranlediget gennemført en arbejdsmiljøundersøgelse.
Efterfølgende har repræsentantskabet foretaget nogle administrative ændringer,
hvilket bl.a. indebærer, at troessamfundets generalsekretær Ulrik Linvald er ophørt.

Samtidig har troessamfundets regnskabschef opsagt sin stilling til ophør med udgangen af juli måned.”
*
Det er forblommet tale!
Og det er “sort snak” for de fleste af menighedens medlemmer!
Der er noget dunkelt over repræsentantskabets tale i denne sag –
noget medlemmerne ikke har fået at vide!
.
Er Ulrik Lindvald gået – eller ‘blevet gået’ ?
Er han bortvist – og i bekræftende fald, hvad har han da begået?
Der er nogle få i menigheden, som åbenbart ved noget – som andre ikke må få at vide.
Det er ikke demokratisk!
Det er hemmelighedskræmmeri og tys-tys!
.
Er der gået Brixtofte i MT?

Er der noget i denne sag,

som ikke tåler dagens lys?

Er det noget, som

“er fejet ind under gulvtæppet” ?

Det har trossamfundets medlemmer
krav på at vide !
*
*
Derfor har KOPJIK INTERNATIONAL
stillet repræsentanterne
en række spærgsmål.
*

Hvad betyder “nogle administrative ændringer” helt nøjagtigt?

Er menighedens generalsekretær blevet botvist, afskediget med løn og pension eller er han selv gået i vrede?

Det mangler medlemmerne indtil videre klare svar på.

Hvorfor er der intet oplyst om de økonomiske konsekvenser for medlemmerne ved disse “

administrative ændringer” ?
Repræsentanterne skulle jo være repræsentanter for medlemmerne – men på det foreliggende grundlag er det jo
ganske umuligt forfor menighedens medlemmer at se, om repræsentanterne har varetaget medlemmernes interesser –
eller kun repræsentanternes egne. Endnu mere mærkelig forekommer sagen at være ved oplysningen længere nede i brevet, om at repræntantskabet har ansat et af rådets egne medlemmer til at udføre den fratrådte generalsekretærs opgaver. Har repræsentantskabet overhovedet hjemmel i vedtægterne til det? Og hvis man har hjemmel til en sådan disposition, er repræsentanterne så overhovedet habile – eller er de inhabile ved at foretrække én af deres egne, uden at stillingen har været opslået ledig?

Der skal være åbenhed i menighedens administration!

Medlemmerne har krav svar!

*


ÅBENT BREV TIL REPRÆSENTANTERNE

FRA KOPJIK INTERNATIONAL

DEN 1.7.2010:

I brevet hedder det bl.a.:

“KOPJIK INTERNATIONAL udbeder sig på grundlag heraf en kort besvarelse af følgende, samt de angivne akter Vedrørende Ulrik Linvalds arbejdsophør.

Årsagen til Ulrik Linvalds arbejdsophør.

Tidspunktet for Ulrik Linvalds arbejdsophør.

Er Ulrik Linvald blevet bortvist.

I bekræftende fald, hvad var grunden til bortvisningen?

Er Ulrik Linvald afskediget men et antal måneders løn?

Er Ulrik Linvald fratrådt med ret til pension?

Har Ulrik Linvalds arbejdsophør forudgående været drøftet

Med medlemmerne af delegeretforsamlingen?

Der ønskes en kopi af Ulrik Linvalds ansættelseskontrakt.

Der ønskes en kopi af Ulrik Linvalds afskedigelsesbrev.

Der ønskes en kopi af beslutningsreferatet for det møde,

i hvilket Repræsentanterne har besluttet,

at Ulrik Linvalds ansættelse i MT skulle bringes til ophør. …

The letter states: “KOPJIK INTERNATIONAL request a short comment to the following, and the specified file regards Ulrik Linvalds retirement. The reason for Ulrik Linvalds retirement. The timing of Ulrik Linvalds retirement. Have Ulrik Linvald been expelled. If yes, what was the reason for the expulsion? Can Ulrik Linvald claim his salary for a number of month? Did Ulrik Linvald resign with entitlement of a pension? Have Ulrik Linvalds retirement been prior discussed with members of the Delegate Assembly?
Please provide a copy of Ulrik Linvalds contract. Please provide a copy of Ulrik Linvalds dismissal letter. Please provide a copy of the minutes of the meeting in which representatives have decided that Ulrik Linvalds recruitment of MT was terminated.

*

Et arrogant repræsentantskab vil ikke svare på ét eneste af KOPJIK INTERNATIONALs spørgsmål om generalsekretær Ulrik Linvalds pludselige og overraskende fratræden – og ikke udlevere ét eneste dokument i sagen.

Istedet for, at oplyse menighedens medlemmer nærmere om årsagen til generalsekretærens og regnskabschefens arbejdsophør, skriver repræsentantskabets formand i et intetsigende brev af 5.7.2010 sendt til KOPJIK INTERNATIONAL DAILY YIDDISH Editions redaktion:

“Repræsentantskabet har orienteret medlemmerne af Mosaisk Troessamfund om fratrædelsen,

og jeg kan henholde mig til denne orientering.”

For autoritære magthavere til en hver tid og overalt i verden

er pressens informationsfrihed altid, at betragte

som ‘en unaturlig pestilens’, der bekæmpes med magt-misbrug.

Censur, tys-tys og hemmelighedskræmmeri er eksempler herpå.

Repræsentanter i MT skulle være menighedsmedlemmernes reprsentanter

0g ydmyge tjenere – deres opgave er ikke at gøre sig til medlemmernes

herrer eller at monopolisere viden om, hvad der foregår i menighedens

institutioner eller på menigheds kontorer.

Der skal være åbenhed i menighedens administration!

Menighedens medlemmerne har krav svar NU!

De skal ikke vente i måneder på at det passer repræsentantskabets formand

efter behag, at svare – eller at fortie sin viden, når det passer ham.

Demokrati indebærer, at menighedens repræsentanter og

repræsentantskabets formanden er til for

menighedens medlemmers skyld – ikke omvendt!

Åbenhed – er hemmelighedskræmmeriets modsætning.

Demokrati kræver lighed, men MT’s formand mener åbenbart,

at han er mere lige end ‘de almindelige’ medlemmer, hvis interesser han skal varetage.

Der er åbenbart noget medlemmerne ikke må vide –

eller nu ikke kan tåle at høre.

Hvad er det medlemmerne ikke må vide?

Hvorfor er det så hemmeligt, hvorfor

menighedens generalsekretær er fratrådt?

CENSURUDØVELSE ER DET!

Danmark er ikke Iran eller Gaza!

Censur passer sig ikke til i den dansk-jødiske menighed!

דאס איז ניט קיין ידדישקייט

*

Hvorfor skal informationerne til MT’s medlemmer

censureres og medlemmerne holdes i uvidenhed

om repræsentantskabets enevældige ‘ayatollahers’ dispositioner?

*

Patronisering kaldes det, når ‘de høje herrer’ behandler

deres medmennesker, som mindreværdige –

istedet for juridisk og menneskeligt ligeværdige.

.

… OG UDEMOKRATISK ER DET!

Derfor har KOPJIK INTENATIONAL DAILY YIDDISH Edition den 7.7.2010 på ny tilskrevet repræsentantskabet.

I brevet hedder det således bl.a.:

KOPJIK INTENATIONAL DAILY YIDDISH Edition have – on July 7, 2010 – once more written an open letter to the board of the Danish kehilleh called ‘MT’s repræsentantskab’ uohelding the demands of July 1 st. 2010 and asking for a copy of a further report made by ‘MT’s repræsentantskab’ concerning the sacking of the secretary general of the Jewish community in Denmark.

*

The Ulrik Linvald case

Everything in the Ulrik Linvald case is ‘top-secret’.

‘MT’s repræsentantskab refuse to answer the questions posed by KOPJIK INTERNATIONAL

and keep all the documents secret – the prize that the community members will

end up paying may be 1.000.000 Danish Crowns.

KOPJIK INTERNATIONAL says that the community members ought to know

everything, since it is their community.

The ‘MT’-repræsentantskab is guilty of an abuse of power.

Every member of the community have the right to know the facts –

equal rights.

The tiny group of ‘MT’s repræsentantskab have no right

to monoplize knowledge and keep the facts secret

to the other members of the community.

The attitude toward freedom of information, which is a human right,

of the ‘MT-repræsentantskab’ are completely outdated –

similar to authoritarian rulers i China or Iran.

and a leftover from the days when Denmark was a dictatorship.

The ‘MT’s repræsentantskab act as an

antidemocratic institution within the Jewish community of Denmark.

It appears that something really dirty have been ‘stuck under the floor mat’.

KOPJIK INTERNATIONAL

will continue to uncover the case!

Laes mere paa:

http://kopjikdenmark.wordpress.com/om/

og

Blev generalsekretaeren bortvist?


NOTE: Spørgeskemaundersøgelsen på denne internet-side slutter den 31.7.2010.
Der registreres kun svar 1 gang (på hvert af spørgsmålene) for hver person.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: